Legal

Legal

FIS-SST Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 37C
44-101 Gliwice

T: +48 32 / 720 12 60
F: +48 32 / 720 12 61

M: info@fis-sst.pl
http://www.fis-sst.pl

Management:

Janusz Hryszkiewicz, Robert Schuhmann

Register:

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000130970
NIP: 639-18-03-194
Regon: 277821742
Share capital: 50.000 zł

FIS-SST sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37c
44-101 Gliwice
Poland

T: +48 (32) 720 12 60
F: +48 (32) 720 12 61
M: info@fis-sst.pl

support:

Monday – Friday: 8:00 – 15:00
M: support@unisono-flow.pl

contact:

T: +48 695 489 274
M: sales@unisono-flow.pl

de_DE